Lysingar.

FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja. I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa Nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
 
 
Telemarkens Folkehøiskolei Seljord holder Skole for voksne Jenter fra 15de April til 15de Juli. Der undervises i Modersmaal, Historie, Jordbeskrivelse, Regning, Haandarbejde, Sang, Madlavning og Husstel. Kost og Logi 27 Kr. Maaneden, Logi alene 2 Kr., Skolepenge 4 Kr. Maaneden. Alle inden Bratsberg Amt, som indsender Vidnesbyrd om Trang, faar fri Skolegang. Sengklæder maa man helst have med sig.
(D. 15798-2.60). V. Ullmann.
                       
 
Tele-Laget
hev Fest Andag Paaske i Hotel Carl Johan, Rosenkransgata 18 II. Kl. 7.
 
 
Norske Songar åt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 postpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
 
 
Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b. Kristiania,
udfører Retssager, Inkassationer m. v.
 
 
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 112 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10.
Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b.