Lysingar.

Nye Varer
er ankommet i største Udvalg til vor manufacturvareforretning og anbefales en gros & en detail billigst mulig.
Brødrene Dobloug,
Hjørnet af Storgaden & Nygaden.
Kristiania.
 
Det norske Flag
i alle Størrelser samt Flagdug anbefales af Brødrene Dobloug,
Hjørnet af Storg. & Nygaden.
 
 
Det norske Samlag.
Aarsmøte Tysdag 29de Mai Kl. 8 ½ Etterm. i Studentarsamfundets Restauration. Val m. m.
 
 
FEDRAHEIMENgjeng ut paa Fridomog Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Bladet hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt. FEDRAHEIMEN kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.   I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Alle Skulemeistrarbør halda Fedraheimen.