Lysingar.

Alle Maalmenn maa halda Fedraheimen.
 
Vere med alle saman, daa skal Bladet auka. Fedraheimen kostar Kr. 2.20 for Halvaaret.
 
 
Gaard til Salg.
Min Gaard i Gjerestad af Skyld 5 Daler 3 Ort 5 Skill., hvorpaa kan fødes cirka 2 Heste, 10 Kjør og 25 Faar, samt tilhørende vidstrakte Skovmarker med tildels meget god Skov er underhaanden til Salg.
           
Gaarden ønskes solgt, enten samlet til Odel og Eiendom eller Skoven til Udhugst paa kortere eller længere Tid.
           
Man behage at henvende sig til undertegnede Eier, der bor paa Stedet.
Trydal den 5te Juni 1883.
(D. 18261 Kr. 1.40). Osmund E. Trydal.
 
 
Aadals Brug paa Hedemarka.
(Aadalsbrugs Jarnvegstation.)
Jarn- og Metalstøyping, Mekanisk Verkstad, Ljaafabrik, Spikerfabrikar, Valseverk.
           
Det verkar Maskingreidur til Fabrikar og Industri-Stell, Ambo og Bunad, som høver aat Haandverk, Gardstell og Landbruk, Byggningsarbeid, Husstell og Matstell, og ymse andre høvelege og hendige Ting.
 
Alt er godt gjort og til billeg Pris.
Upplag og Utseljing i Kristianiai Nygata tett ved Storgata.
 
 
 Abc-Bok ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
 4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
 12 - i - . . .                         2.50.
 25 - i - . . .                         5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
 
Nordmanden,
frisindet Folkeblad, udkommer i Kristiania i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave koster 1 Kr. 80 Øre Kvartalet, Postpenger iberegnet. 5 eller flere Eksemplarer koster Kr. 1.50 for hvert, 10 eller flere à 1.40.
           
Ugeudgaven,som indeholder et Uddrag af den daglige, udgaar hver Fredag i stort 6-spaltet Format og koster med Postpenger Kr. 0.83for Kvartalet, - 5 Eksemplarer koster Kr. 3.50, 10 Kr. 6.50.
 
Bladet indeholder: Nyheder fra Ind- og Udland, politiske og kirkelige avhandlinger, Udtalelser om andre af Dagens Spørgsmaal, Stykker om Oplysning, forskjellige Slags Skildringer, Fortellinger (deriblandt Udklipningsføljeton), Smaahistorier o. a. m.           
 
Baade den daglige og den ugentlige Udgave hører til Landets billigste Blad.
Mange dygtige Mendskriver i Bladet.
 
 
Reisekammeratfor Amerikafarere, 6 Ark, indbunden 50 Øre, i Posten 55. 6 Explr. koster Kr. 2.25, 10 Explr, 4.00, frit tilsendt.
Nikolai Olsens Bogtrykkeri.
Torvgaden 5 b.
 
 
Syn og Sagn 1882
koster heftet, sendt med Posten, 75 Øre, som kan sendes i Frimærker. Heftet er paa 144 Sider i Kvart Format.
Nordmandens Ekspedisjon.
Torvgaden 5 b.