Lysingar.

Telemarkens Folkehøjskole
holdes iaar i Gjerpen paa Falkom ved Skien for voksne Gutter fra 15de Oktober og varer i fem Maaneder. Der undervises i Modersmaal, Historie, Geografi, Naturkundskab, Jordbrugslære, vore vigtigste Love, Skrivning, Regning, Landmaaling, Bogholderi og Sang. Skolepenge 4 Kr. maanedlig Logi faaes i Nærheden af Skolen.
V. Ullmann,
(D. 18912-1.20.) Adr. Seljord.
 
 
Paa undertegnedes Forlag er udkommet: Bjørn og Bergljotav Kornelius Gunderson. 127 sidor 8vo. Pris kr. 1.00, sendt i posten kr. 0.20 meire.
Johan L. Sundt,
Throndhjem.
 
           
Syn og Sagn 1882
koster heftet, sendt med Posten, 75 Øre, som kan sendes i Frimærker. Heftet er paa 144 Sider i Kvart Format.
Nordmandens Ekspedisjon,
Torvgaden 5 b.