Tidender.

Kristiania, den 15de September.
 
Um Prestarne skriv Lars Oftedal, at der er endel Døgenigter af Prester, som aldri burde været ordinerede; og der er endel Gamle, som burde takke af straks; og der er endelig endel høikirkelig-politiske Paver og Umyndigheder, som trængte at sendes tilskogs eller tilfjelds i 10 Maaneder for at lære Folkeskik.
 
           
Rustad vart dømd for Gudsspotting. Thommessen frifunnen. Det glapp det Taket.