Lysingar.

Nyt Kursus
ve min bondeskule fyr vaksne gutar paa Præsterud i Sørum ska børja 15de Okt. og vara te 1ste Mai. Lasse Trædal er medlæra.r Skriv te
Asbjørn Olavson,
Adr. Kløften Station.
 
                       
Fr. Havig.
Sakførar Kongsberg.
 
 
Det norske Samlaget
hev til fyremål å hjelpa fram den norske bokavlen. Med detta hev det no arbeid i 15 år og gjevet ut ei mengd gode bøker, so den som no vil vera med i laget strakst fær Norigs Soga, 2dre uppl. Nokre Salmar do., Bjørn Berge, Um Kristi Etterfylgjing, Guro Heddelid, Brevet til Romararne, Folke-Eventyr, Fraa Island, Evangeliet etter Markus og Lauvduskar IVm. fl.  
           
Åarspengarne kr. 4.00 lyt sendast i bitalt brev til det norske Samlaget, Kristiania.
 
           
Av Norske songar
er no utkome II av I. Bøhn og III - av M. Skard. Å få hjå ein av utgjev.; kostar for hefte 10 ø. + 3 postpg., 10 for 80 + 10 og 25 for 1.85 + 15. Alle hefte (I- III) innbundne 30 ø. + 5; 3 for 80 + 10; 8 for 1.85 + 15; 15 for kr. 3 + 20 ø.
 
 
FEDRAHEIMENgjeng ut paa Fridomog Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alla Leider.
           
Bladet hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt. FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kotar Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak. Pengar maa fylgja.   I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Alle Skulemeistrarbør halda Fedraheimen.