Tidender.

Kristiania, den 29de Desember.
 
Upproparne hev no vorpet sit 8de Egg. Det heiter: Det radikale Parti og Vantroen. Me hev sluttat med aa lesa Uppropsskrifterne, for me veit, at dei inkje hev annat aa fortelja enn det, som hev stadet i Morgenbladet for lang Tid sidan.
 
           
Paa Folkemøteti Skien var ikring 1000 Mann. Bentsen var Ordstyrar.
 
           
Av For frisindet Kristendomer no utkomet fyrste Numeret. Det inneheld:
Forord, Kristendommen og Venstre-Politikken, Dr. Bangs Udsigt over den norske Kirkes Historie efter Reformationen (Bokmelding) og Til bedre Bedømmelse av Presternes Deltagelse i Politikken.
           
Bruun skriv her som vanlegt klaart og eldfullt. Alle, som hev Raad, bør halda Bladet.
 
           
Jonas Liehev skrivet ei ny Bok, som heiter Familien paa Gilje.