Fra Styret for det Norske Samlag.


Ved Storthingsbeslutning af 6te Juni d.a. er der stillet Styret til Raadighed et Beløb af 400 Kr. for at anvendes som Konkurrancepræmie for en A-B-C i Landsmaalet. Idet Styret herved indbyder Forfattere til at deltage i Konkurrencen om den nævnte Præmie, skal det bemærke, at de konkurrerende Arbeider, der vil blive undergivne Bedømmelse af en dertil af Styret nedsat og af Kirkedepartementet godkjendt Komite, maa være indsendte til Styret inden 15de Mai 1885. Arbeiderne bør være forsynede med Mærker eller Mottoer samt ledsagede af forseglede Navnesedler. Det belønnede Arbeide bliver det Offentliges Eiendom.


Kristiania, den 29de Juli 1884.
 
Andr. Hølaas.
p. t. Formand.