Rispur.

 
Tiggaren: Aa, gjev lite til ein halt Mann!
Frua: Skamlause Menneskje, for nokre Dagar bad De um Gaave, og sa, at De var blind.
Tiggaren: Aa ja, kjære Frue! Folk vil gjerne hava nokot Umbyte.


Fraa  Rettssalen. Domaren: De vart grepen nettupp, daa De tok Klokka ned fraa Hylla. Korleids vil De naa greida Dykk?
Den saksakte: Eg vilde berre draga ho upp.


Ein Prest, som vilde, at alle skulde gaa tor Vegen for honom, køyrde eingong paa ein Bygdeveg. Daa maatte Kusken stane for ei Bondekjerre. Presten stak Hovudet ut or Vognglaset, og daa han saag ein diger Kar sitja paa Kjerra, sa han: Du er nok betre nærd enn lærd, du. Det er trulegt det, svarad Guten, for det er me sjølve, som nærer oss, men det er De, som lærer oss.
 
Ragnar