Lysingar.


A. O. Vinjes Skrifter i Utval

kann ein tinga paa, naar han skriv til det norske Samlaget og sender Kr. 5.00. 2 Bind, tilsaman 1321 Sidor. Men denne laage Prisen gjeld berre til utgangen av Februar Maanad.


Inman Linien
 
er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede dampskibe og god Behandling af
passagererne. Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool.

Inman Liniens Expedition.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode
Behandling af Passagerer. Afgang far Christiania hver Fredag.

Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit.

Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billettterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.
 
Olaf Rasch,
Jernbanetorvetet 5, Christiania.


Dominion-Linien.
 
Dominion-Liniens Flaade er i de sidste Aar forøget med 3 nye, store og hurtiggaaende Dampskibe, nemlig: Sarnia 4000 Tons, Oregon 4000 Tons og Vancouver, der ved Udstillingen i London i fjor blev tildelt Guldmedalje , 5700 Tons. Vancouver gjør Reisen over Atlantern paa 6 ½ Døgn og føres af den for sin Imødekommenhed mod Passagererne saa alment roste svenske Kaptein Lindahl.  

Bøger og nye Kart over Amerika gratis. Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika for lige saa lav Pris som nogen anden förste Klasses Linie kan tilbyde .

Indtegning daglig paa mit Kontor, Jernbanetorvet No. 11, Christiania.

Joh. Krantz .


Stjerne Linien eller ogsaa kaldet Hvide Stjerne Linie

befordrer Passagerer til Amerika ugentlig med sine komfortabelt indrettede 5000 Tons Postdampskibe, verdensberømte for hurtigsteReiser over Havet.

Fra Christiania til Chicago Kroner 90.

Send Fragtforskud til mig med første Post og opgive Navne (Familier alle Navne) Alder og Sted. Reisen kan gjøres naar som helst.

Min kortfattede Ordlære med norsk-engelsk og den rette amerikanske Udtale sendes gratis.

Ferdinand J. Elster ,
Prindsens Gade 2 c, Kristiania.