Indbydelse til en Nationalsubskription for Alexander Kielland.

 
Bestyrelserne i den liberale Forening og i den private liberale Klub i Kristiania indbyder herved til Nationalsubskription for Alexander Kielland.

Folket staar i en dobbelt Gjæld til sine fremragende Forfattere, først for det, de har bidraget til Landets aandelige Udvikling, og dernæst for det Tab, som paaføres dem derved, at deres literære Frembringelser ikke er beskyttende ligeoverfor Udlandet. Et Tegn paa, at Nationen erkjender sin Forpligtelse, skal denne Nationalsubskription for Kielland være.
 
I Bestyrelserne for den liberale Forening og i den private liberale Klub, 11te Juni 1885.
F. A. Krog , Formand i den liberale Forening.
 
Ingar Nilsen, Formand i den private liberale Klub.

M. Dobloug. L. A. Enger. Thv. Fredstad. Amund Helland. Andr. Hølaas.O. Keyser. A. J. Krogh. Joh.s Lunde. Oscar Nissen. Hans Nysom. Annæus Schjødt.
 
Det er utlagt Lister hjaa Huseby & Co. limit, i Dagbladets Ekspedisjon og i Arbeidarsamfundet. Folk, som bur utanbyes, og som vil gjeva nokot til Kielland, kann senda det til Husby & Co. limit, Kristiania.