Til M. P.


De opfordres herigjennem til uopholdelig klart og bestemt at fremkomme for Offentligheden med den fulle Sanningi baade um eit og anna Stordøens Seminarium vedkommende, som De efter Deres Artikel i No. 43 af Fedraheimen sidder inde med. Saafremt dette ikke sker, vil De staa stemplet som en, der farer med falske lønlige Sigtelser. Umiddelbart efter Deres forventede Redegjørelse skal De faa høre fra mig.

Forhaabentlig finder De ved nærmere Eftertanke, at det stemmer med Ærens Fordringer i et Angreb paa en navngivet Læreanstalt med sammes Lærerpersonale ikke at fortie sit Navn.

Stordøens Seminarium 8/ 6 85.

K. Lilloe, Seminariebestyrer.