Lysingar.

 
Landsmålskursus  på Sunnmøre .
 
Gutar og gjentor, som vil læra å lesa og skriva landsmålet, kann koma til Rødsæt i Volden, Sunnmøre, den 11te novbr., so skal dei fyre 5 kr. på kvar få undervisning i fire vikor.

Literaturhistorie, rekning og song fyl med.
 
Per Riste.

 
Kostar ingen Ting!
 
Eg gjev Rettleiding aat alle, som vil læra seg Norsk, ein Kveld for Vika.
 
Fedraheimen, Pilestr. 2. Ivar Mortenson .


Det Norske Samlaget.
 
Aarspengarne for kvart Aar bør vera innsende i fyrste Helvti av Aaret. Vil Nokon melda seg ut or Laget, gjer han væl, um han segjer fraa i Tide.

 
For Handlende anbefales vort her paa Pladsen utvilsomt störste Udvalg i

Silketørklæder,
Uldtørklæder,
Bomuldstørklæder,
Linlommetørklæder,
Cachenes
 
til billigste Priser.
 
Brødrene Dobloug.