[Innhaldsliste 1886-årgongen]

 
FEDRAHEIMEN.
 
EIT BLAD AAT DET NORSKE FOLKET.
 
1886.
 
TIANDE AARGANG.
 
 
Innhald.
 
Avhandlingar o. l.
 
No.
Dei store Lønerne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Næringsvegarne i 1885 . . . . . . . . . . . . . .2
Tri Straumdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ulikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skuleordningi (Etter V. Ullmann) . . . . . . . . .3
Forholdstalsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Utvikling i Kristendomen (Etter Chr. Bruun) 4
Lærarar, Lærarinnur, Barnevener (A. Austlid) 5
Lappar og Kvænar . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Lars Knutson Liestøl (Ivar Mortenson) . . 6
Offisielt Maal (Av n.) . . . . . . . . . . . . . . .6
Um Ordningi av Folkeskulen (Av Ullmann) 7
Folkehøgskulen. (Ein Høgskulemann) . . .8
Dei frilynde Studentar og Kristiania-Bohêmen9
Vestlandsposten og Sladderet (Torgeir Berulvson) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gilde for Regjeringi . . . . . . . . . . . . . 10
Vonheim Folkehøgskule . . . . . . . . . . .11
Litt um Arbeid . . . . . . . . . . . . . . . .11
Me minnest for lite av det fine i Livet (Ein Bondegut) . . . . . . . . . . . . . . 12
Um Undervisningi i Aalmennsoga ved Folkehøgskulen paa Vonheim (Ingv. Bøhn)  16
Um Maalkurset i Kristianssand . . . . . . . . .16
Til Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Av ein Skulestyrar) . . 17
Fraa Vonheimskulen (Ing. Bøhn) . . .17
Eit og anna um Upplæringi vaar (Av G. D.) 17
Klokskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Futarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Fyredrag um Haandarb. . . . . . . . . . . . .18
Brev um Bohême-Striden o. a. (A. Garborg) 19
Dvergmaal fraa Bygderne (Ved K. S.) . 19, 20
Ungdomsliv hjaa Spartanarne20
Svar til C. D. i No. 17 (Ein Høgskulegut fraa Smaaleni) . . . . . . . . . . .20
Ullmann og Kristiania-Bohêmen . . . . .21
Litt um Jordbruk (Av I. Å) . . . . . . . . 22
Folkehøgskulen (Ingv. Bøhn) . . . . . . 23
Nils Skaar (Av N. Botnen i Magne) . . 24
Prinseløner . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sokneraad (Innsendt) . . . . . . . . . . .25
Ymis Skrivemaate (O. K., Newyork) . . . 25
Ungdomen i Sparta (Or Dag) . . . . . . . 26
Ordskifte i Tinget um Maalsaki . . . .28
Kvinnesaki (Or Dag) . . . . . . . . . . . .28
Umskifte i Aandslivet i vaare Dagar 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37
Fyrste Komiteinnstelling paa Norsk . . . 30
Langt fram (Rolv) . . . . . . . . . . . . 30
Er Embætsmannen Herre elder Tenar? (Hauk) 31
Den høgre Skule og Folkemaalet (M. Moe i Vor Ungdom) . . . . 32, 33, 34, 35
Dei diplomatiske Sakerne . . . . . . . . 33
Prøvestykkje utor ei Bibelsoga for Smaaborn . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Fraa Naturriket (Etter Nora) 34, 35, 43, 61
Or Regjeringsinnstellingi um ABC paa Landsmaalet . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ei Skulesak (Av F.) . . . . . . . . . . . . . .35
Det Norske Samlags Aarsmelding for 1885 36
Um Eldingen (Etter I. Kj. i Kra.p.) . . 36
No.
Fraa Stortingstrevet . . . . . . . .. . . . .37
Studentarne (Njædel Rothaug) . . . . . . .37
”Bondekultur” (Arne Garborg) . . . . . . .38
Um Taalsemdi og Grensarne for den (Ingv. Bøhn) . . . . . . . . . . . . . . 38, 39
Maalstriden (T. E.) . . . . . . . . . . . 38
Landsmaalet og Skulen (A. N. i Nordtr.) . 38
Fest for Bjørnson . . . . . . . . . . . . . .39
Fraa Danmark (Oddm. Vik) . . . . . . . . . 40
Nokre ord um dr. Sauerweine ”Frie Viso” og um ei Bokmelding av I. Kj. (l. n.) 41
Til Arne Garborg! (Johan Frilseth) . . . . . 40
Upplysnings-berarar (Nj. R.) . . . . . . . . . 42
Talemaatar (Alf Baartveit) . . . . . . . . . .43
Svar til l. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Innbjoding til Vinje-Stytta . . . . . . . . 44, 45
Det norske Flagd (Etter Dagsposten) . . 44
Irland og England . . . . . . . . . . . 45, 46
Noregs Handel (Ettr V. G.) . . . . . . . . . 45
Skotland-Yard Museum (Etter Mr. Claude) . 45
Dei tvo Vinstre og Vinstrebladi (Av k.)46, 47
Den billegaste Skipnaden av Ungdomskularne (Oddm. Vik) . . . . . . . . . . . . .46
Smaaplukk (Av n.) . . . . . . . . . . . . . . 47
Meir ”Bondekultur” (Arne Garborg) . . . 48
Tvidraget i Vinstre (Olaf Sveinsson) . .  48
Olaf Huseby og Maalsaki 46, 48, 49, 50, 53, 54
Til aa sova paa (Oddm. Vik) . . . . . . . . .49
Til Maalstrævararne (I. E. Maakestad) . . 49
Svar til k. (Arne Garborg) . . . . . . . . . . . .50
Alf Baartveit (I. Maakestad) . . . . 50
Oftedølerne og Europæerne (L. St _.) . . 51
Aalmenn Røysterett . . . . . . . . . . . . . 52
William Ewart Gladstone . . . . 52, 53, 55
Nye Preiketekstar (k.) . . . . . . . . . . . . .52
Europafolk og Bakstræv (Alf Baartveit) . . 58
Arne Garborgs ”Bondekultur” (Einar Alfson) 53
Full Rett for alle (Ola Fet i Husm.) . . 54
Tvidrag og Samhald (Av k.) . . . . . . . . . . 54
Svar til I. Kj. (Av l. n.) . . . . . . . . . . . . .54
Teologisk og nasjonalt Formyndarskap (Ein Bonde) . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Oftedølerne og Upplysningi . . . . . . . . .56
Tilstandet i Irland (Henry George) . . . . . 56
”Oftedøler” og Europæarar . . . . 56, 57
Prestarne _ Himlens Tenarar . . . . . . . . . 57
Hr. l. n. og I. Kj. um Dr. Sauerweins Bok (Av M. F. S.) . . . . . . . . . . . . .57
Olaf Huseby og det norske Bokriket (Av S.) 58
Kva er Meiningi (Joh.s Helleland) . . . 58
For veikt . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
En ægte maalmand (Olaf Huseby) . . . 59
Vaar Politikk (Av N.) . . . . . . . . . . . . 60
Kulturens Offerverk (Av Ix) . . . . . . . . 60
Svar til Huseby (Av S.) . . . . . . . . . . 60
Me maa ikkje domna av . . . . . . . . . .61
Litt meir um ”Oftedølerne, og Upplysningi” (Bjørn Lofthus) . . . . . . . . . . 61
Garborgs ”Bondekultur” (Ivar Mortenson) 62, 63, 67
Tilsvar aat hr. S. (Marius Hægstad) . . .62
I Kiellands-strien (Ingv. Bøhn) . . 63, 64
Kinesarfolk og Bakstræv (P. Fliseram) . . 64
 
No.
Fedraheimen (Chr. Bruun) . . . . . . . 64
Grannerne (Rødur uppi Fjellbygdi av B.) . 64
Fridomen aat Kvende (Etter R. Ingersoll) . 65
Presten Oftedal (Av Einar) . . . . . . . 65
Svar til Hægstad (Av S.) . . . . . . . .66
Aandsfridom (Svar til Ingv. Bøhn av Ix) .66
Moderne Skulelærarar . . . . . . . . 66, 67
Frie kyrkjelege Samfundsformar (Av k.) . 67
Ei Fyregangskvinna (Av _d.) . . . . . . . 67
Maalfusk (Sivard) . . . . . . . . . . . . . . 68
Maalstriden i Seljords Kommunestyre . . . . 68
Prof. Hellands Fyredrag i Folkeskulelærarforeiningi . . . . . . . . . . . . . . . 69, 77
Bondelyning (Ola Fet) . . . . . . . . . . . 69
Uttalelsarne paa Lillehamar . . . . . . . . .70
Laak Helse (Ivar Mortenson) . . . . . . . . .70
Fraa Dr. Sauerwein . . . . . . . . . . 70, 71, 76
Statsraad Hauglands Tale paa Litlehamar . 70
Fraa Seljor (Ivar Mortenson) . . . . . . . . .71
Um Uppdagingi av Grønland . . . . . . . . .72
Til Ivar Mortenson (Johs. Helleland) . . . 72
Forhaldet til Sverike . . . . . 71, 72, 73
Endaa ein kritikus (Marius Hægstad). 73, 74
Maalet i Heradstyret (N. J.) . . . . . . . . .74
Fagre Ord . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Er det Synd aa lasta Johan Sverdrup? . . 75
Av Aalmenningarne (I. N.) . . . . . . . . . . 75
Um aa halda Høns . . . . . . . . . . . . . . .75
Studentarne og Norsken (L. Stavnheim) .75
Meir um Tvidraget (Av k.) . . . . . . . . . 76
Rødur fraa Seljor (Ivar Mortenson) . . . . 77
Hr. S. i Fedrah. No. 66 (Mons Litlere) . .77
Ovtilverknad (Henry George) . . 78, 79, 80
Maalet vaart (Ola Vik) . . . . . . . . . . . . 78
Hr. Hægstad og det norske Maalet (Sivard) 78
Svar til Ix i No. 66 (Ingv. Bøhn) . . . . 78
Bondestudentar _ maalstræv _ romantik (Johan Støp) . . . . . . . . . . . . . 79
Oftedølerne og Maalsaki (Lars _m.) . . . 81
Stathaldarsaki . . . . . . . . . . . . . . . 81
Eldstrygd (Berg. Tid.) . . . . . . . . . . .82
Maaneskin . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Johan Mork (Arne Garborg) . . . . . . . .84
6,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Skamløyse . . . . . . . . . . . . . . . . ,.84
  1. Dikt og Salmar.
Ifraa ”Nye Bersoglivisom” . . . . . . . . .1, 7
Stev (Av Torgeir Bjørnaraa) . . . . . . . . 6
Fimaalvetteren, Ragnarok og Gimle elder vaar Tid (Torgeir Bjørnaraa) . . . 9
Skidlaupar-song (Matias Skard) . . . . 10
Eit Kvæde til Rektor Steen (Bj. Bjørnson). 11
Vigleik Dale (Av V. .) . . . . . . . . .11
Anarkistsong (Arne Garborg) . . . . . . .12
Han og ho (Torgeir Bjørnaraa) . . . . . . 13
Mi Dros (Vigleik) . . . . . . . . . . . . 16
Eit lite Minnekvad yver Nils Skaar (Midtun) 19
Eg vil halle meg i Lægde (John Lie) . . 21
Det vekslar med Glede og Sut i Livet . . 22
Klungblomen og Grefte (John Lie) . . . . . 23
Aand og Ord (John Lie) . . . . . . . . .24
Voggesong . . . . . . . . . . . . . . . .25
 
No.
Den fyrste Gongji (Gunnar T. Rysstad) . . . 29
Ungdomen (Gunnar T. Rysstad) . . . . . . .30
Eit godt Kast (Or ”Gaukjen”) . . . . . . . .31
Heil vere Kristun . . . . . . . . . . . . . . 32
Til gamle kråa mi (O. J. Høyem) . . . . 33
Ver Kar (Vigleik) . . . . . . . . . . . . . 34
Sonen til Mor si. . . . . . . . . . . . . . 37
Vaar-Von (Per Sivle) . . . . . . . . . . .40
Fuglekrigen (M. i Dag) . . . . . . . . . . 40
Vegglid-Keringe (John Lie) . . . . . . .42
Norge (John Lie) . . . . . . . . . . . . .44
Heilsing til læraranne og ungdomen ved dei norske folkehøgskular (Anders Aarsand) 45
Smaafolks Sang (Old Asbjørnson) . . . . 52
Tekslehøgge (Hermod) . . . . . . . . . .55
Ein Spurnad (Olav _.) . . . . . . . . . . .56
Tid Tankar (Gill i Nora) . . . . . . . . . 61
Heimlaus (Fraa Finsk) . . . . . . . . . . . . 62
Stjerner i Lystaage (H. Ibsen i Norden) . 64
Hundrad Dalar for dat Napp (Or Dag) . . 66
Ein Ungdoms Bøn (Jon Line) . . . . .68
Helsing til Leiv Sansdalen (John Lie) . . 75
Song (Av R.) . . . . . . . . . . . . . . . 78
 
Forteljingar, Utklypp, Segner o. l.
  1. Forteljingar, Utklypp, Segner o. l.
 
No.
Paa Fantestig (Arne Garborg) . . . . . . . . . 1
Magnhild (Th. Knutsen) . . . . . . . . . . . . 1
Ein Selle 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 69
Ei Beledros (Torgeir Berulvson) . . . . . . . . 2
Born (Av Gorm) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fraa min fyrste Skulegang (Dag) . . . 8
Ein Avhaldsmann (Bendik Taraldlien) . . 12
Eit og anna fraa Folkelivet paa Agder (H. Seland) . . . . . . . . . . . . . 12, 13, 15
Soveraader, Brev fara Paris (Arne Garborg) . . . . . . . . . . . . . .13, 14, 15
Svein Skyttar (Framhald fraa fyrre Aaret) 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Daa Mor døydde . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ein nærsynt Prest . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ein Maatehaldsmann . . . . . . . . . . . . . . 23
Med eg var liti (Av _bjørg) . . . . . . . . . . 23
Eit Møte (Ola Fet) . . . . . . . . . . . . . . .26
Ei Rispe (Gorm) . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ein Dag paa Støylen . . . . . . . . . . . 28, 29
Ein Vetrekveld . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bjørnesoge (Or Gaukjen) . . . . . . . .30
Ei Bjørnejagt (Av Alex Dumas. Umsett fraa Fransk av L. St.) . . . . . . . . . . . 31
Fyrste Friarferdi (Jens Tvedt) . . . . . . . 38
Han Jo Lunde (Fraa Voss) . . . 40, 41, 42
Skagastølstinden (Sognamaal) . 44, 45, 46
Halvdan Sokse (Skisse av J. E. Maakestad) 49, 50
Finnen paa Grande (Nordtrønderen) . . . 61
Ikornet (Forteljing av André Theuriet, umsett av O. H. S.) . . . 69, 72, 78, 82
Skreppe-Magnus (Av Ville) . . . . . . 73
Kyrkjeferd (Av Hr. G. Prestgard). 75
Kong Sverres Lur (Jak. Rivedal) . . .80
Johannes Døypar og Jesus (k.) . . . 80
Rotta (Jens Tvedt) . . . . . . . . .82
Likdansen . . . . . . . . . . . . .83
Dau-Lars (M. Skeibrok) . . . . . .84
Ho Marit Porsaleite (T. Branstov) . . . . 84
Boksjaa. 4, 12, 39, 45, 47, 50, 54, 58, 60, 66, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84
 
Dessutan hev Bladet havt Tidender fraa Innland og Utland, Brev fraa ymse Kantar av Landet, o.s.b.  
 

Frå Fedraheimen 02.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum