Lysingar.

 
Lærerindeskole.

Ved vor Lærerindeskole begynder fra April Maaned næste Aar et nyt theoretisk Kursus til Forberedelse for den høiere Lærerinde-Eksamen. Skolepengene er 12 a 15 Kr. pr. Maaned, og Kursets Varighed bliver antagelig i Aar, hvorefter det praktiske Kursus pleier at medtage omtrent ½ Aar. Man melde sig, skriftlig eller mundtlig, senest Inden førstkommende 15de Marts, til en af Undertegnede.
 
Kristianssand, 10de November 1885.
 
J. Nitter. P. A. Skjefveland. O. Jørgensen. J. Løvland. P. Leire.
 
 
Arbeideren” (”Det norske Arbeiderforbunds ” Organ)
 
udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 60 øre Kvartalet. Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Pröv det et Kvartal.
 
 
Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.
 
 
Bladstyrar Ivar Mortenson kand. teol.
 

Frå Fedraheimen 02.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum