Morsmaallaus, ein Lærar.

 
Ifraa ”nye Bersoglivisom”.
 
Du, som mæ uforstaale Or’
vil allt ”civilisera”,
Aa veit du, kva i Sø’ ell Nor’
”Kulturn” din berre gjere?
At Augunn bli i Tanke,
Aa Anndin onde Aake!
Jau, morsmaallaus, ein Lærar
Han er ein flink ”Civiliserar”!
 
Jau, Ore gaar i Øyrunn inn,
Aa fint nok kan dæ klinga;
Aat Hogje flun dæ ingor Orinn,
Han lyt la’ Ore springe.
Gaa æ’ om at i Tanke,
Heilt rigtogt onde Anke.
Jau, morsmaallaus, ein Lærar,
Han er ein flink ”Civiliserar”!
 
Eit lite Grann aat Hjørnan gaar,
Men inkje nogo um Hjerta:
Dæ, som os knaft, som Nø’ forstaar.
Dæ glæa inkje, ell smerta.
Saa bli os at i Taake,
Heilt rigtogt onde Anke.
Jau, morsmaalslaus, ein Lærar,
Han æ ein flink ”Civiliserar”!
 
Lukkert han’ inn- aa utta-paa,
Lukkert paa ymse Kante,
Saa gaar dæ fram, som dæ kan gaa,
Berre Ongann bli som Fante.
Kunskap aa Tru bli Tanke?
Køm. Køm vil brote Anke?
Jau, morsmaallaus, ein Lærar,
Han æ ein flink ”Civiliserar”.
 

Frå Fedraheimen 02.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum