[Tidender.] Vaapenøvingarne 1886.

Brigade. Bataljon (Korps). Remonteskular. Unggutskular .
 
fraa til fraa til kvar
 
Kanonfolk.
1ste Artilleribataljon…
2dre do. …
3dje do. …
4de do. …
5te do. } 10.Batteri
11. do.
26 Juni
26 _
5 _
19 _
9 Aug.
9 _
19 Juli
2 Aug.
20 Mai
20 _
29 April
13 Mai
23 _
2 Juni
28 Juli
28 _
7 _
21 _
3 _
13 _
}Kristiania.
}
Øyri og Barakkesletti.
Trondheim.
Kristianssand.
Bergen.
Hestfolk.
Akersh. rid. Jægerkorps .
Upplandske do.
Trondheimske do.
8 Mai
8 _
1 _
5 Aug.
5 _
29 _
16 Mai
16 _
9 _
24 Juli
24 _
17 _
} Gardermoen.
}
Rindenleiret.
1ste Akershusiske.
Smaalenenes Bataljon
Hedemarkens do.
Østerdalens do.
Gudbrandsdalens do.
  
6 Mai
11 _
16 _
23 _
16 Juni
21 _
26 _
3 Juli
Øyri og Barakkesletti.
Gardermoen. 
Terningmoen.
Jørstadmoen.
2dre Akershusiske
Kristiania Bataljon . . .
Valders do. . . .
Hallingdals do . . .
Numedals do. . . .
  
14 Mai
20 _
18 _
11 _
24 Juni
30 _
28 _
21 _
Gardermoen.
}Helgelandsmoen
}
Gardermoen.
Kristiansandske
Stavanger Bataljon
Kristianssans do.
Nedenes do.
Telemarkens do.
  
11 Mai
18 _
4 _
25 _
21 Juni
23 _
14 _
5 Juli
}Maldesletti.
}
Gimlemoen.
Graatenmoen.
Bergenske
Fjordenes Bataljon do.
Sogns do.
Bergens do.
Hardanger do.
  
16 Mai
7 _
29 April
23 Mai
26 Juni
17 _
9 _
3 Juli
Nordfjordeidet
Viksmoen
Ulvensletti
Tvildemoen
Trondheimske
Innherads Bataljon
Trondheims do.
Nordmøre do.
Søndmøre do.
  
6 Mai
11 _
11 _
18 _
16 Juni
21 _
21 _
28 _
Steinkjærsanden
}Gravrokøyarne
}
Sætnæsmoen.

 

Kompani-(Eskadrons-, Batteri-)eksis. Bataljons-(Korps-)Samlingar .
fraa til kvar fraa til kvar
22 Juli
29 _
8 _
22 _
4 _
14 _
9 Aug
9 _
19 Juli
2 Aug. 15 Juli
25 _
Gardermoen.
Do-
Øyri og Barakkesletti.
Øisanden.
Kristiania og Hortemo.
Bergen og Ulvensletti.
11 Aug.
11 _
21 Juli
4 Aug. 17 Juli
27 _
3 Sept.
3 _
13 aug.
27 _
9 _
19 _
Gardermoen.
Do.
Øyri og Barakkesletti.
Øisanden.
Kristians. og Hortemo.
Bergen og Ulvensletti.
25 Juli
25 _
18 _
5 Aug.
5 _
29 Juli
Gardermoen.
Do.
Rindenleiret.
7 Aug.
7 _
31 Juli
30 Aug.
30 _
23 _
Gardermoen.
do.
Rindenleiret.
17 Juni
22 _
27 _
4 _
28 Juni
3 Juli
3 _
15 _
Øyri og Barakkesletti.
Gardermoen. 
Terningmoen.
Jørstadmoen.
29 Juni
4 Juli
9 _
16 _
22 Juli
27 _
1 Aug.
8 _
Øyri og Barakkesletti. 
Gardermoen. 
Terningmoen.
Jørstadmoen.
25 Juni
1 Juli
29 Juni
22 _
6 Juli
12 _
10 _
3 _
Gardermoen.
Helgelandsmoen.
do.
Gardermoen.
7 Juli
13 _
11 _
4 _
30 Juli
5 aug.
3 _
27 Juli
Gardermoen.
Helgelandsmoen.
do. 
Gardermoen.
22 Juni
24 _
15 _
6 Juli
3 Juli
5 _
26 Juni
17 Juli
Maldesletten.
do.
Gimlemoen.
Graatenmoen.
4 Juli
6 _
27 Juni
18 Juli
27 Juli
29 _
20 _
10 Aug.
Maldesletti.
do.
Gimlemoen.
Graatenmoen.
27 Juni
18 _
10 _
4 Jul.
8 Juli
29 Juni
21 _
15 Juli
Nordfjordeidet.
Viksmoen.
Ulvensletti
Tvildemoen.
9 Juli
30 Juni
22 _
16 Juli
1 Aug.
23 Juli
15 _
8 Aug.
Nordfjordeidet.
Viksmoen.
Ulvensletti.
Tvildemoen.
17 Juni
22 _
22 _
29 _
28 Juni
3 Juli
3 _
10 _
Steinkjærsanden.
Gravrokøyarne.
do.
Setnæsmoen.
29 Juni
4 Juli
4 _
11 _
22 Juli
27 _
27 _
3 Aug.
Steinkjærsanden.
Gravrokøyane.
do.
Setnæsmoen.

 


Frå Fedraheimen 16.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum