Lysingar.

”NORA”
 
kjem ut ein Gong kvar Maanad, med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 Øre + 10 øre i Postpengar.
 
Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.
 
”Husmanden”,
 
Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.
 
 
Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.
 

Frå Fedraheimen 06.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum