Lysingar.

“Arbeideren
 
(“Det norske Arbeiderforbunds” Organ)
 
udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 60 Øre Kvartalet. Det udkom fra Nytaar 1886 i forøget Størrelse.
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Pröv det et Kvartal.
 
 
”Dag”,
norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _ kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.
 
 
Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.
 

Frå Fedraheimen 10.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum