Lysingar.

”NORA”
 
kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 10 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 Øre + 10 Øre i Postpengar .
 
Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.
 
 
Hjaa alle Bokhandlarar er aa faa:
 
Norske songar og kvæde, samlade av N. R. Heyerdahl .
 
Kostar kr. 0.30, bundet kr. 0.35.
 
 
Bladstyrar: Ivar Mortenson , kand. teol.
 
 
 
Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.
 

Frå Fedraheimen 24.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum