Bladhovud.

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bosktavar.

 

No. 21.

 

Laurdag den 13de Mars 1886.

 

10. Aarg.

 

 

Fedraheimen.

 

Fedraheimen krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklypp o. s. v.

 

Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdagog Laurdag.Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar,som slær seg ihop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. - Ekspedisjonen er i Møllergata 15 II, Kristiania.

 

Send til Amerika kostar Fedrah.1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for aret.

 

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 

 


Frå Fedraheimen 13.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum