Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betalign fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 30.

 

Onsdag den 14de April 1886.

 

10. Aarg.

 

 

 

Fedraheimen.

 

Fedraheimen  krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklypp o. s. v.

 

Fedraheimen kjem ut i Kristiania  kvar Onsdag og Laurdag. Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halv  Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.

 

Send til Amerika kostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret.

  

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 


Frå Fedraheimen 14.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum