[Lysingar.]

 

Laurdag kjem ikkje noko Blad.

 

Fraa 1ste Mai til 30te September kjem ”Fedraheimen” ut ein Gong um Vika. Det er so mange, som ikkje hev betalat, at me for deira Skuld let det eine Nummeret kvila seg nokre Maanar. Det er helder ikkje Bladstyraren imot aa faa seg noko meir Tid til aa sysla med andre Arbeid, som kann vera likso vigtuge for Maalsaki.

 

 

Lysingar.

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.


 


Frå Fedraheimen 21.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum