[Lysingar.]

 

Misprenting.

 

I Nr. 41 3 S. 1. Bolk, 1. Lin. stend: I Dr. Sauerweins Krav o. s. b., skal vera: I Dr. S. Kvad o. s. b.

 

I Nr. 42 S. 168 stod Heilen, skal vera: Hesten.

 

 

Lysingar.

 

NorskMaalskule.

 

Fraa 23de August vert det haldet Maalskule i Kristianssand 5 Vikur, helst for Lærarar og Lærarinnur. Dei, som er med, fær 25-30 Krunur kvar av Statsmidlar. Det vert fleire Lærarar, og Stipendiat Ross hev lov aa halda Foredrag um Bygdemaal. Deltakarar lyt melda seg fyrr 25de Juli til J. Løvland, Kristianssand.

 

24de Juni 1886.

 

P. A. Skjefveland.

 

J. Løvland.

 

 

Lærarkursus ved Ullensvangs Folkehøgskule

  

fraa 30te Juni til 30te Juli. Undervisning i Landsmaal og Oldnorsk; historiske Fyredrag. Lærarar Ingvar Bøhn, Andreas Austlid og Johannes Helleland. _Lærarar, Lærarinnor og Seminaristar fær Undervisningi fritt, og av Statstilskotet fær dei nokot til Reis og Upphald. Andre enn Skulefolk kann og vera med, naar dei betala Kr. 4 i Skulepengar. Dei som tingar i tide, kann faa Hus og Kost paa Skulen fyr Kr. 22.

 

Johs. Helleland.

 

 

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste bandet av A. O. Vinjes Skrifter i Utval og Heimsoga Fraa 1830-1852 elder andre Bøker til same Verd.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00.

 

NB 1ste Bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00, det 2dre for Kr. 2.00; 3dje Kr. 3.50.

 

Brev til Det norske Samlaget maa vera bitalte.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Gilde Bjørnhundskvelpar er aa faa kaupt hjaa Erik Straalberg Lilleelvdalen, Østerdalen. 10 Kr. Stykkjet.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

  

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 


Frå Fedraheimen 03.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum