[Lysingar.] Nedst Banefragt!

 

Eneste Bane, som endnu ikke har forhøiet sin Fragt, er

Baltimore & Ohiobanen.

Eneste Linie, som endnu kan sælge efter nedsat Banefragt, er

Bremerliniens Baltimorerute.

 

 

Indtil 15 Juli fk. vil et indbetalt Forskud af Kr. 20 med Alder og Bestemmelsessted samtidig opgivet til undertegnede Adresse sikre en 23 Kroner billigere Banefragtpris end med andre Gjennemgangslinier til Vesten. Afreise kan da ske 14-daglig, ligegyldigt for øvrig hva Tid senere herefter. Er et indenlands Sted valgt som Bestemmelsessted ved Forskudets Indbetaling, kan ved Afreisen et andet indenlands Sted vælges; Beregningen bliver dog efter nedsat Banetaxt.

 

Mærk! Fra Baltimore gaar Bremerliniens Emigranter kun med 1ste Klasses Hurtigtog uden Ophold.

 

Bremerliniens Generalagentur,

M. A. Kopperud,

11, Jernbanetorvet, Christiania.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Fedraheimens” Tingarar tykkjer, Bladet er for dyrt, idet det kjem ut berre ein Gong for Vika. Fyrr kom det tvo og var endaa dyrt nok, sa’ ein og annan.

 

Fedraheimen” er for dyr no. Den laut innskrenka seg her i Vaar og hev enno ikkje komet seg att or Vanmagti.

 

Korso venar me, me snart kann faa Bladet ut tvo Gonger for Vika. ”Fedraheimen” kann ikkje skrøyva av mange Tingarar. Men den maa bera seg illa yver, at so mange av desse faae ikkje bitalar. Gjorde dei det, vilde Bladet kunna klara seg bra.

 

 

Orsaka oss, at me nemner slikt noko som Pengar. Men jaumen tykkjer me, det er leidt aa skulla ha med so mange aa gjera, som so lite bryr seg um vera akurate i Betalingsvegen. Me kostar paa dei mykje – Papir, Trykk og mangt anna, ja reine Pengar i Utlag til Porto paa dei desmeir!

Folk maa vera gode og skriva Namnet sit tydelegt og nemna Postopneriet, heldest staar Ekspedisjonen fast, naar den skal greida Sakerne.

 

 


Frå Fedraheimen 10.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum