Lysingar.

 

Norsk Maalskule.

 

Fraa 23de August vert det haldet Maalskule i Kristianssand 5 Vikur, helst for Lærarar og Lærarinnur. Dei, som er med, fær 25-30 Krunur kvar av Statsmidlar. Det vert fleire Lærarar, og Stipendiat Ross hev lovt aa halda Foredrag um Bygdemaali. Deltakarar lyt melda seg fyrr 25de Juli til J. Løvland, Kristianssand.

 

24de Juni 1886.

 

P. A. Skjefveland.

 

J. Løvland.

 

 

Ein fåre”, ei soge av J. E. Maakestad,

 

kostar 50 øre, send med posten 10 øre meir. Kann tingast hjå Huseby & Co. limit., Kristiania, C. Floor, Bergen og J. E. Maakestad, Naa, hardanger.

 

 


Frå Fedraheimen 10.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum