[Lysingar.]

 

Lærarpostar.

 

Styrar- og Fyrstelærarposten ved Amtsskulen i Urskaug.Søknader til siste August. Løn Kr. 1600 for Guta- og Kr. 400 for Gjentekurset. Styraren er Skulens Reikneskapsførar og.

 

Lærarpost ved Hamar private Latingymnasium i filologiske Fag fraa 26de August. Nokre Timar kann flyttast over paa Millumskulen. Løn Kr. 1700 aarlegt. Søknader til siste Juli til Rektor Horn, Hamar.

 

Skulepost paa Stord. 18 Vikur i Langelands Krins, 9 Vikur i Digernæs og Føyens Krinsar, alt i hop 36 Vikur. Løn Kr. 8 og Kostpengar 4 Kr. for Vika. Søknader til 11te August.

 

Lærarpost i Lerbotten, Talvik. Tri Krinsar med 40 Vikurs Skule. Av desse er dei 24 i Lerbotten. Løn Kr. 10, Kostgodtgjering Kr. 6 for Vika. Statstilskot. Søknader til den 11te August.


(”N. Kundtgjt.” 8_7_86).

  

 

Lærarposten ved Høvik Glasværk i Bærum, - Skuleposten i Horne Krins i Eikers Prestegjeld – Dessa Postarne ved Drammens tekniske Kveldskule: 1 Lærar i Frihandsteikning. 1 Hjelpar i Frihandsteikning. 1 Lærar i Kosntruksjonsteikning. 1 Lærar i Fagteikning. 1 Lærar i Ornamentteikning. 1 Lærar i Reikning. 1 Lærar i Geometri. 1 Lærar i Norsk. 1 Lærar i Bokholderi. 1 Lærar i Naturfag. – Ein Lærarpost i Bakke og Skarebro Krinsar i Botne Prestegjeld. – Ein Lærarpost i Øens indre Skulerode i Hyllestad. – Ein Lærarinnepost ved Hammerfest Millomskule for Gutar og Smaagjentur. – Skulep. i Flekstveds og Aamdals Krinsar, Laurdals Prestegjeld, Øvre Telem. – Lærarp. i Flaams faste Skule og Flaamdalens Umgangsskule og Kyrkjesongarposten i Flaams Anneks, Aurland. – To Lærarpostar i Hjørendfjord, Sunnmøre. – Lærarp. i Asklands og Hauglands Krinsar, Haus Prestegjeld. - Lærarinnep. ved Fede Krins, Kvinesdal.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 14.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum