Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 45.

 

Onsdag den 14de Juli 1886.

 

10. Aarg.

 

 

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 

 

Tingarar, som enno staar til Rest med Aars-Halvaars- held Kvartals-pengar, maa so snart som mogelegt senda dei.

 

Me bed og, at Betalingi for det nye Kvartal held Halvaar, som no er byrjat, maa verta sende.

 

Alle, som ikkje faar Bladet regtigt til seg sendt, maa vera hæve varskua.

 

Tingarar i Kristiania vilde gjera væl, um dei sa ifraa, kvis det er noko ved Ekspedisjonen, som dei ikkje likar.

 

 


Frå Fedraheimen 14.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum