Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 48.

 

Onsdag den 28de Juli 1886.

 

10. Aarg.

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 

 

 

Middelskole for Telemarken.

 

2 à 1 årigt middelskolekursus for gutter og piger agtes påbegyndt fra 1ste sept, d. år ved Ulefos. Engelsklinje og muligens latinlinje. Indmeldelser og forespørgsler kan sendes til lærer K. Halvorsen, Ulefos.

 

 

Fedraheimen”.

 

Fedraheimen krev full Rett for det norske Maalet, og arbeidar for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

Fedraheimen kjem ut kvar Onsdag og Laurdag.  Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Pris Kr. 1.20 Halvaaret. –Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.

 

Fedraheimen tek inn Lysingarfor 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aa averterafor Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjera det i Fedraheimen.

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 


Frå Fedraheimen 28.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum