Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungsaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 51.

 

Onsdag den 11te August 1886.

 

10. Aarg.

 

 

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 

 

 

Fedraheimen”.

 

Fedraheimen  krev full Rett for det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

Fedraheimen  kjem ut kvar Onsdagog Laurdag. Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Pris Kr. 1.20 Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata15II, Kristiania.

 

Fedraheimen tek inn Lysingarfor 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aa averterafor Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjera det i Fedraheimen.

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 


Frå Fedraheimen 11.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum