[Lysingar.]

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Dader i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24.

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem, 37 Strandg. 37

Arendal, Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke.

 

THE SINGER MFG. CO. N.Y. TRADE MARK.

 

Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vikaog kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 


Frå Fedraheimen 21.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum