Norges Venstreforening.

 

Det i Lovenes § 6 bestemte aarlige Møde af Repræsentantskabet holdes for 1886 i Hamar Fredag den 17de September Kl. 10 Form. til Afgjørelse af de i Lovenes § 8 bestemte Sager. Alle Medlemmer af en Venstreforening, der hører ind under Norges Venstreforening, har Adgang til at overvære Repræsentantskabets Forhandlinger.

 

Efter Forhandlingernes Afslutning holdes almindeligt Venstremøde den 17de og 18de September med Foredrag og Diskussion.

 

Amts- og Byforeningernes Repræsentanter indkaldes herved.

 

For Bestyrelsen

 

V. Ullmann.

 

 

Telefylkets Venstresamlag holder sit Repræsentantmøde i Porsgrund (i Forbindelse med Folkesamlagets Aarsmøde i Eidanger den 4de og 5te Septbr.) Søndag den 5te Septbr. Kl. 4 Eftm. Medlemmer af Amtets Venstreforeninger har Adgang.

 

Mandag den 6te Septbr. holdes politisk Folkemøde til Drøftelse af den politiske Situation.

 

Repræsentanterne for Amtets Venstreforeninger indkaldes herved.

 

For Bestyrelsen

 

V. Ullmann,

 

Formand.

 

 


Frå Fedraheimen 28.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum