Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 58.

 

Laurdag den 18de September 1886.

 

10. Aarg.

 

 

Fraa Ekspedisjonen.

 

Bladpengar for tridje Fjordungaaret gjeng fritt til Slutten av September. Sidan kostar Brevet 20 Øre. Difor er det best aa betala straks.

 

Dei, som skuldar for meir enn dette Fjordungaaret, fær ikkje Bladet lengre enn til 1ste Oktober.

  

Soframt nokon hev noko ved Sending av Bladet o. s. b. aa klaga, so send berre Brev, so skal det verta rettat straks. Skriv altid Namnet paa Posthuset i Brevet.

 

 


Frå Fedraheimen 18.09.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum