Lysingar.

 

Telemarkens Folkehøiskole i Seljord

 

begynder for vaksne Gutter og Gjenter over 17 Aar den 17de Oktober og varer i 5 Maaneder. Skolens Lærere er Kand. Ivar Mortenson (Verdenshistorie, Fysikk og mundtligt Modersmaal), N. Botnen (Noregs Historie, skriftlig Modersmaal, Regning og Lovkundskab), og Agronom H. Sundbøe (Kemi, Botanikk og Teikning). En Lærerinde underviser Gjenterne i Haandarbeide. Kostpenge 25 Kr. Maaneden, Skolepenge 5 Kr. Gjenterne kan faa Logi paa Skolen for 3 Kr. Maaneden, for Gutterne vil der blive leiet Logi i Nærheden omtrent til same Pris. Ubemidlede Elever fra Bratsberg Amt faar fri Undervisning. Indmeldelser sendes til H. Sundbø, Seljord.

 

V. Ullmann.

 

Ein Lærarkandidat tilbyd Undervisning i Engelsk, Tysk og Fransk. Vidare Rettleiding aa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

 

Kasper Bingen, Guldsmed. Storgaden No. 12, Christiania.

 

 

5,000 5,000

 

Kredit på 7 Lodder.

221,700 Gevinsterà 5000Kr., 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 40, 30, 20, 12 og 8 Kr. m. fl. eller til saman ca. 920,000 Kr., bortspiller det danske Varelotteri i denneSpilleserie. Ethvert Lod udkommer i Seriens Löb enten med 3 Tillägsgevinter eller 1 Hovedgevinst. Så langt som Forrådet af Lodder sträkker til, kan enhver Lysthavende medomgående Postfå oversendt 7 Lodder, på indtil3 Måneders Kredit. Plan og prospekter samt övrige Oplysninger erholdes strax gjennem

 

Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Da der i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele navn udsat i Guldbogstver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24.

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem,37 Strandg. 37.

Arendal, Wagles Bazar.

 

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG. CO. N.Y. Trade Mark. Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vikaog kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Tunsbergeren”,

 

liberal avis for Tønsberg, Horten, Holmestrand, Aasgaardstrand og omegn (hovedorgan for Jarlsberg og Laurvigs amt), redigeret af literat Vincent Trafall, udkommer – indtil videre – hver onsdag og lørdag i 6spaltet format og koster 1 kr pr. kvartal, forsendt med posten 10 øre mer. Bestilles paa alle postkontorer i landet og i ekspedisjonerne i Tønsberg, paa Horten, i Holmestrand og i Aasgaardstrand. – Fordelagtigavis at avertere i. Og avertissementsprisen er kr. 0.08 pr. korpslinje, 20 % pr. maaned, 50 % pr. aar.

 

 

2kl’s islandskeTrøier anbefales Udsælgere og Forbrugere billigst hos Brødrene Dobloug.

 

Norsk

 

graat, blaat & sort Klæde til 2 Kr. 20 øre pr. Meter, ekstra tykt og stærkt til 2 Kr. 40 Øre pr. Meter.

Godt Vadmel til 1 Kr. 20 Øre pr. Meter.

 

Dyffild & Flacone til 3 Kr. 20 Øre pr. Meter. Scheviot & Chasemir til 3 Kr. samt Rester af Dyffild, Flacone, Chasemir & Sheviot til Spotpris hos

 

Brødrene Dobloug.

 

Hjørnet af Stor- & Nygaden.

 

Store silkelignende Tørklæder til 4 kr. 75 Øre pr. Dus. med høi rabat i Partier anbefales af

Brødrene Dobloug.

 

 

Vort lager af:

 

Uldtrøier,

Uldskjærf,

Uldtørklæder,

Silketørklæder,

Bomuldstørklæder

anbefales Udsægere i største udvalg billigst hos

 

Brødrene Dobloug.

 

 

Stiftskapellan Kr. Olsen vilde hava seg ei Tenestegjente no snart. Bur i Kongshamn, Kristiania.

 

 

Bladstyrar: IvarMortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 13.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum