[Lysingar.]

 

HermedTillegg fraa Wilhelm Donnerstag, Gøteborg.

 

Lysingar.

 

Ein Lærarkandidat tilbyd Undervisning i Engelsk, Tysk og Fransk. Vidare Rettleiding aa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

Bøger, der fåes i alle boglader:

F. G. Gade: Om bakterierne. 1 Krone.

Bakteriernes former.

Bakteriernes livsbetingelser og virksomhed.

Bakterierne som sygdomsvækkere.

Bakteriernes afsvækning.

Dansk-norsk-svensk-tysk

Lommeordbog.

Eneste og billigste ordbog i sit slags.

435sider; indbunden 2 kr.

Sp. A.: Øjebliksfotografier. Kr. 2.50

Fotografierne er ypperlige”. ”Fædrel.v.”

Den, som læser disse øjebliksfotografier, vil fra linje til linje kunne tilbakekalde til sin erindring stemningerne fra kampens år”. ”Verd. G.”

Det er meget for pengene og stof til meget sund latter og nyttige betragtninger.” ”Kristianiap.”

 

O. Thommesen: Politik for hver Mand.

Indb. kr. 2.00.

Det er ”Verdens Gangs” redaktør, som har skrevet bogen. Behøver jeg så at nævne, at den udmærker sig ved en sjælden Prægnans og klarhed i fremstillingen af det rige indhold.

Jeg synes, at hver eneste borger, som kan afse 2 kr., bør kjøbe bogen”.

P. R. I.

Jaabæk: Kongers og Keiseres Levevis i Middelalderen.Kr. 1.50

Fra hver side i bogen lyder der den fribårne mands harme over al den menneskeforvrængning, som kongers, kejseres og pavers uansvarlighed har bragt over verden”. ”V. G.”

Bergh: Nye folke-eventyr og billeder. Kr. 1.80

Jeg kan ikke tænke mig nogen bog mer passende for læseselskaber og bibliotheker og vil derfor på det bedste anbefale den til sådanne”. Red. af ”Fjeldljom”.

MatiasSkard: Skolens utvikling Efter reformationen.

Med mange portræter. Kr. 2.25; indbunden 3.25. I biografier meddeles skolens historie i fængslende, malende drag.

Ullmann: Sangbog for den norske Ungdomsskole. Kr. 2.00; 2.25 og 2.75. Den alsidigste og righoldigste sangsamling i Norge.

Forlæggere: Huseby & Co. limit. Kristiania.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Dader i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Gudlbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Konges Gd. 24

Bergen, 12 Strandg. 12

Throndhjem, 37 Strandg. 37.

Arendal,Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG. CO. N.Y. TRADE MARK Fabrikmærke.

 

En vel opdyrket Landeeienom

sælges paa ualmindeligt gode Betingelser. – Nærmere ved Henvendelse til T. Berens, Laurvik.

 

 

 

Behag at læse!

 

Den berømte Th. Berens er nu hjemkommen fra Udlandet og vedbliver at behandle Gigt, Reumatisme og Nervelidende.

 

Enhver, der lider af nævnte Sygdomme, behøver kun at indsende en skriftlig Forklaring over den. Da jeg ved min siste Udenlandsreise har erhvervet mig endnu flere og mer praktiske Fremgangsmaader, hvilke have udstaaet sine Prøver med overraskende Resultater, saa har jeg gjort mig den Foresats, at alle,som søge mig i nævnte Sygdomme skal blive friske, forsaavidt ikke særegne Tilfælde indtræffe.

 

Intet Tilfælde overtages, uden bedring kan garanteres. Send ind Konsulationsgebyret, Kr. 2, saa erholdes Recept.

 

Obs. Den, der ikke bliver fuldstændig frisk ved første medicin, erholder gratis ny recept.

Th. Berens,Laurvik.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. theol.

 

 


Frå Fedraheimen 27.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum