Lysingar.

 

 

Maalskulen

 

i ”Fedraheimen” byrjar komande Sundag Kl. 5. – Lærarar er Stortingsmann Liestøl og L. Stavnheim. Innmeldingar i ”Fedraheimen” (Møllergata 15II) straks.

 

 

Behag at læse!

 

Den berømte Th. Berrens er nu hjemkommen fra Udlandet og vedbliver at behandle Gigt, Reumatisme og Nervelidende.

 

Enhver, der lider af nævnte Sygdomme, behøver kun at indsende en skriftlig Forklaring over den. Da jeg ved min siste udenlandsreise har erhvervet mig endnu fleire og mere praktiske Framgangsmaader, hvilke have udstaaet sine Prøver med overraskende Resultater, saa har jeg gjort mig den Foresats, at alle, som søge mig i nævnte Sygdomme skal blive friske, forsaavidt ikke særegne Tilfælde indtræffe.

 

Intet Tilfælde overtages, uden Bedring kan garanteres. Send ind Konsulationsgebyret, Kr. 2, saa erholdes Recept.

 

Obs. Den, der ikkje bliver fuldstændig frisk ved første Medicin, erholder gratisny recept.

Th. Berens, Laurvik.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 30.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum