[Lysingar.]

 

 

Nye Tingarar

paa ”Fedraheimen” fraa Nyaar av, som sender inn Betaling for 1ste Fjordungaaret 1887, fær Bladet fraa 1ste Desember d. A.

 

 

Mathæi Evangelium paa Norsk

 

vert rett no ferdig og sendt ikring til dei nye Tingaranne paa ”Fedraheimen” og Medlemarne i ”Det norske Samlag”.

 

Ekspedisjonen.

 

 

Lysingar.

 

Norskmålets bokhandel  hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by”  kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 08.12.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum