Lysingar.

 

Folkemøde

 

holdes ved Højskolen i Seljord den 8de og 9de Januar Kl. 10 Fm. til Behandling bl. a. Ordningen af de diplomatiske Sager og Regjeringens Kirkelovsforslag.

 

(D. 37366).

 

V. Ullmann.

 

 

Norskmålets bokhandel

 

hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by”kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. -- N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Kjole-Klæde.

 

Et større Parti Kjole-Klæde udsælges i enkelt Bredde for 48 Øre pr. meter (30 Øre Alen) og en tyk svær Vare i dobbelt Bredde for 95 Øre Metr. (60 Øre Alen hos BrødreneDobloug.

 

Mufferaf Kaninskind fra 2 Kr. Stk., en extra stor og varm Muffe til Kr. 2.75 anbefales af Brødrene Dobloug.

 

Næsten  uslitelig. Nogle Stykker tvundet, haandvævet Scheviot anbefales som det stærkeste Drestøi, der kan skaffes. Brødrene  Dobloug.

  

Haandvævet  Vadmel fraa Hedemarken samt Stavanger-Vadmel fra Kr. 1.20 Meteren hos

 

Brødrene Dobloug.

Hjørnet af Stor- & Nygaden.

 

 

Dagsposten

 

(Redaktør: Høiesteretsadvokat Hjalmar Løchen) udgaar fra Begyndelsen af November Maaned uden Prisforhøielse i betydelig udvidet  Format (stort 6-spaltet, som ”Dagbladet”), hvorved den baade med Hensyn til Størrelse og Udbredelse bliver Trondhjems og dermed ogsaa hele det nordenfjeldske Norges betydeligste Dagavis  ”Dagsposten” koster Kr. 2,50 pr. Kvartal og kan bestilles paa ethvert Posthus foruden ved Henvendelse til Expeditionen i Trondhjem.

 

Avertissementsprisen er 10 øre pr. Korpuslinie.

 

Nye Abonnenter fra første Oktober, som, ønsker det, kan erholde det udkomne af den nu gaaende Føljeton ”Else Melroth”.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 18.12.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum