[Innhaldsliste 1887-årgongen]

Fedraheimen.

 

EIT BLAD AAT DET NORSKE FOLKET.

 

1887.

 

ELLEFTE AARGANG.

 

                                  

 

 

Innhald.

 

                                                                       No.

1886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

Klerikalisme som Slagord (Oddm. Vik) . .  1

Chr. Bruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Boksjaa 2, 3, 4, 11, 12, 15, 18, 32, 38, 44, 49, 50, 51          

Maalsaki og Strindberg . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ein Retsleik (I. M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Regjeringi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Norskdom og Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Unionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Stortinget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

I Augneblinken (T. B.) . . . . . . . . . . . . . . . 5, 7

Johan Sverdrup og Framlegget um Menighedsraad (T. B.) . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Juristar og Teologar . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

Bjørnson er ute og brøyter (I. M.) . . . . . . . . . . .  7

Maalfusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Attpaaskrift um Bjørnson og Maalet (I. M.)   8

B. Bjørnson og Maalsaki . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Det er ikkje Botevon paa Statskyrkja . . . . . . . . .  8

Dei tvo Nasjonalitetar (I. M.) . . . . . . . . . . . . .   9

”Bestemans-Styre” og Sjølvstyre (A. M. S. T. Arcktander) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10

Kyrkjemøtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9

Halvor Bentsen som moralsk Yverdomar (I. M.) 10

Gakk utanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bjørnson og Maalet (I. O. Bakke) . . . . . . . . . .  10

Kor vil det bera av? . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

”Verdens Gang” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11

”Odelsbonden” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11

Skal det ikkje verta Toll . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Frå Styret for Det norske Samlaget . . . . . . . . . . 11

Uægte Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Kva er Tru (T. Bjørnaraa) . . . . . . . . . . . . . . .  12

Slaget er vunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Den politiske Ugreida . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Litt um Heilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Politikken vaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Det norske Samlaget (Aarsmelding) . . . . . . . . . 14

Aarsmøtet i Det norske Samlaget . . . . . . . . . .  14

”Høimesse-Liturgi” . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Samlagets sidste årsmøde (O. Huseby) . . . . . . . . 15

Er der Aalvor i Maalstrævet? (Jadarbuen) . . . . . . . 15

Den frie Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Aarsmøtet i Samlaget (L. Stavnheim) . . . . . . . . . 16

Um Jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18, 19

”Rosmersholm” paa Kristiania Teater . . . . . . . . . 17

Melding um Telemarkens Folkehøgskule (I. M.)   17

Fleirtalsveldet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Maalmansmøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Rektor Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Bods- og Bededag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Politikk – 17de Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hans Majestæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B. Bjørnson um Maalmenner og Maalsak

(1864-1887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ein ridall kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Norsk Parlamentarisme . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Olaf Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

”Mannfolk” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

Ein ”tvitungad” Mann . . . . . . . . . . . . . .   21

Riksraads-andsvar . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

Samhald i Regjeringi . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Bie-avlen (Ola Fet) . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Kyrkjelovarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22

Er Justitsministaren rædd elder er han berre bljug? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Fiendar av Upplysning . . . . . . . . . . . . . . .    23

Ivar Aasen (Folkebladet) . . . . . . . . .   23

Gode Vener . . . . . . . . . . . 23

Regjering – Storting . . . . . . . .    24

Kiellands-saki . . . . . . . . . . .  n24

Turistferdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Kvifor vert ikkje Salmarne hans Blix godkjende til Kyrkjebruk . . . . . . . . . . 25

Fraa Tinget (Kyrkjelovarne) . . . .  25, 26, 27

Komite-innstelling paa Norsk . . . . . . . . . . . 25

Ein oftedølsk Siger . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Jakob elder Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Maalforfattaranne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Hemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Amtstinget i Telefylket og Skularne . . . . . . . . . 28

Landbruksmøtet i Trondheim . . . . . . . . . . . . 28, 30

Det gamle og det nye Høgre . . . . . . . . . . . . .  28

Johan Sverdrup og Parlamentarismen . . . . . . . 29, 30

Kyrkjeleg Røysterett . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Trondheimsavgjerdi . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Noregs Vinstreforeining . . . . . . . . . . . . . .  29

Fyrespil paa Kyrkjetukt . . . . . . . . . . . . . . . 30

Stortingsmann N. Skaar . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bondepolitikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ny Inspektørpost . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Dei vestlandske Pietistarne . . . . . . . . . . . . .  31

Ugreid Politikk . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

Flogvit elder store Menner, kos dei er lagad . . . . .32, 33, 34

Chr. Bruun og Kyrkjesaki . . . . . . . . . . . . . . 33

Arne Garborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Preikemåle åt prestom (Høyem) . . . . . . . . . . . 32

Maalarbeidet ved Asker Seminar . . . . . . . . . . .  33

Statsrevisor H. E. Berner . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ernst Sars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Unionspolitikk . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  33

Fjørtoft og Unionspolitikken . . . . . . . . . . . . .  33

”Bibliothek for de tusen hjem” . . . . . . . . . . . .  34

Skyttarlagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Til Ivar Mortenson (J. Telnes) . . . . . . . . . . . . 34

Bonden er ikkje so einfaldug . . . . . . . . . . . .  34

Den nye Tollnemndi . . . . . . . . . . . . . . . .  34

”Upp paa Dekket, Kristendomen, er i Faare” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36

Litt av Kyrkjesoga, mest um Tiend og Hovudtiend (O. Sveinson) 35, 36, 38, 42, 43, 44

Jørund Telnes (I. M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

Lærarmøte paa Namsos (I. N.) . . . . . . . . . . . . . . 36

Maalmøtet i Seljor (Th. M.) . . . . . . . . . . . 36

Maalskulen paa Vestfall (Olav) . . . . .  36

Offentleg Gudsfrykt . . . . . . . . . . . .  37

Boltzius-ridi . . . . . . . . . . . .  37

Eit og anna (L. Stavnheim) . . . . . . 37

Høgre – Moderate – Reine – Radikale 37

Arne Garborg og det sedelege Spursmaal . . . . . . . . . . . 38, 40, 41, 50, 51

Maalstriden . . . . . . . . . . . 38

Maalskulen i Sogndal . . . . . . . . .  38

Maalskulen paa Sundmøre . . . . . .  38

Er Kristendomen konservativ elder radikal . . 39

Kunstsjaa . . . . . . . . . . .  39, 42

Det heile vart ingenting (L. Stavnheim) . . 39

Maalskulen nordanfjels . . . . . . . .  39

Tidspolitikk . . . . . . . . . . . 40

Ibsen i Stockholm . . . . . . . . . . 40

Maalskulen i Stavanger . . . . . . . 40

Vil De vera med, so heng fast (I. M.) . . 41

Meir um Skulesaki og J. Telnes . . . . 41

Samrøding i Raaløysa . . . . . . . .  41

Arbeidaranne . . . . . . . . . . 42

Møtet paa Litlestraumen . . . . . . . 42

Kven hev Skuldi . . . . . . . . . .  43

Vriding . . . . . . . . . . . . . 43

Jakob og Johan . . . . . . . . . . 43

Kva er Grunnen . . . . . . . . . . 43

Maten er Mannen . . . . . . . . . 43

Sjølve Styresgjerdi er for gamal . . . .  43

Raadbøter . . . . . . . . . . . . 43

Ullmann (A. Garborg) . . . . . . . 43

4de November . . . . . . . . . . . 44

Det politiske Møtet i Stavanger . . . . 44

Ei Syndetavle (E. Bruhjell) . . . . . . 44

Kven liter me paa . . . . . . . . . 45

Langt paa Veg . . . . . . . . . .  45

Atterslaget . . . . . . . . . . . . . 45

Den gode Vegen . . . . . . . . . . 45

Staten . . . . . . . . . . . . . 45

Statsstyring - Sjølvstyring . . . . . . 45

Frie Samlag . . . . . . . . . . . 45

Det radikale Program . . . . . . . . 45

Ymse Prestar . . . . . . . . . . . . . 46

Kvi drygjer dei med Skulebøkerne paa Norsk . . 46

Gustaf af Gejerstam (L. Stavnheim) . . . 46

Ein ovnorsk Prest . . . . . . . . .  46

Siste Vendingi . . . . . . . . . .  47

Eit brennande Spursmaal . . . . . . . 47

Kvendi talar . . . . . . . . . . . 48

Forslaget til ny Skulelov . . . . . .  48, 49

Attpaasnakk um Skulebøker . . . . . . 48

Heilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Sekter . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Den nye Tid . . . . . . . . . . . . . . 50

Jol . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  51

Kva er kristendom . . . . . . . . . . 51

Fraa Sætesdalen (Gunnar T. Rysstad) . . 51

Landsmaalet i dei lærde Skular . . . . 52

Paa tri Maanar . . . . . . . . . . 52

 

 

Sogur og dilekt.

 

Seigne o Rispo fraa Valdris (Ola Viking) 3, 4

Ei Hønsesoge . . . . . . . . . . . . . .  7

Ei Friing (V-e) . . . . . . . . . . . . 10, 11, 12

Ho Anna og eg . . . . . . . . . . .  14

Eit Kafferus (Gunnar T. Rysstad) . . . . . 15

No ve æg væra Ongkar (Sognamaol) . . . 18

Mjølkelaus (Ola Fet) . . . . . . . . .  22

Fraa upp i Dalom (K. G. Prestgard) . . .  23

Asker – Askov (K. G. Prestgard) . . .  24

Eit Bryllaup (Stilen hans Vesle-Per) . . .  24

Olav Grovhaug (Aanond O. Rysstad) . . .  25

Brunen (I. E. Maakestad) . . . . . . 28

Ho gamle Gyri . . . . . . . . . .  31

”Vindsen” (T. Braasten) . . . . . . .  32

Aasheimloftet . . . . . . . . . .   32

Kolbottenkveld (A. Garborg) . . . . .   35

Kolbottenbrev (A. Garborg) . . . .   36, 37

Fraa Savala (I. M.) . . . .  39, 41, 42, 44

Ei Gudstenest (K. Mæland) . . . . . .   40

Sjur (Kvepsen) . . . . . . . . .  45

Eit visnat Skot (R. Løland) . . . 48, 49, 50, 51

 

                                  Kvæde.

Vaart Arbeid (T. Bjørnaraa) . . . . . .  1

Eg kved – hugsjuk (T. Bjørnaraa) . . . 9

Gamle Mor (T. Berulvson) . . . . . .  11

Paaskehelg (Kr. Vn.) . . . . . . . .  41

Helsing til Viggo Ullmann (Lars Eskeland) 15

Til mi Veninna (Jon) . . . . . . . . 16

Te Kjærasten min . . . . . . . . .  21

Ludvig Lindeman (M. Torgerstuen) . . .  22                                          

Den nye Politikken (O. S.) . . . . . .  23                                          

Til Arne Garborg (M. Torgerstuen) . . .  28                                          

Betre (L. Eskeland) . . . . . . . . .    29                                          

Til Isafold . . . . . . . . . . . .  31                                           

Aasmund Vinje (Gunnar Rysstad) . . . . 38

 

 

 


Frå Fedraheimen 08.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum