Kristiania Arbeidersamfund

 

 

agter i Begyndelsen af Februar Maaned d. A. at afholde en Bazar. Overskuddet tænkes anvendt til Understøttelse af Skolebestyrer P. Qvams toaarige Middelskolekursus for fattige Almueskolebørn.

            

Undertegnede opnævnte Bazarkomité, tillader os i den Anledning at stille en indtrængende Opfordring om at støtte Bazaren ved Gaver eller andre Bidrag.

           

 

Kristiania den 4de januar 1887.

            

Fru Skolebestyrer Otto Anderssen, St. Olafs gade 7.

Fru Doktor Gade, Sehesteds Gade 1.           

Fru Fernanda Holst, Wessels Gade 5.

Fru Ragna Nielsen, Tomtegaden 10 a.         

Fru Helga Thommessen, Løveapotheket.

Frøken Anna Velle, Møllergaden 40.           

Fru Helga Wichstrøm, Wessels Gade 12.

L. Baltzersen, Handelsborger, Lille Strandgade 21.           

C. O. Caspersen, Bogholder, Lakkegaden 35.

O. G. Gjøsteen, Instrumentmager, Wessels Gade 9.           

E. Sunde, Handelsb., Torvgaden 11.

B. B. Svenberg, Snedkermester, Torvgaden 26.

Erik Werenskjold, Sandviken.          

Adolf Wichstrøm, Sekretær, Wessels Gade 12.

 

 


Frå Fedraheimen 29.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum