[Lysingar.]

 

Brevsending.

 

Ei Lærarinne. Austlids ABC kjem vel ikkje ut fyrr til Sumaren, det me hev høyrt, men daa kjem han og, det er visst.

      

 

Lysingar.

 

 

Lærarar! gjeve Gaum!

           

 

”Sysvorti”, norsk Barnabald, kjem ut ein Gong um Maanaden med tvo Numer. 0.50 Halvaaret. Tingast i alle Posthus elder i Brev til Expd. i Grimstad.

 

           

Norskmålets bokhandel hev kjøpt retsupplagi av bøkerne hans

           

Henrik Krohn.

 

Dan rette sida.................... kostad fyrr 1.50, no. 1.00.

Ei Stockholmsferd............ ” ” 1.35, no. 1.00

Geirstad-Trond.................. “ “ 0.40, no. 0.20

Småkvæde, innb................ “ “ 1.50, no. 1.00

Småkvæde, heftat.............. ” ” 0.70 no. 0.60

Frå Sogndal til Fjerland.................................... 0.80

Frå Vestlandet................................................... 0.80

Svein og Gudveig............................................. 0.80

           

Desse bøkerne er ikkje aa faa andre stader enn i Norskmålets bokhandel, Naustdal, Sunnfjord.

 

                      

”Ein fåre” av J. E. Maakestad er no å få i alle bokladar i landet. – Pris Kr. 0.50.

 

 

 

Breve til alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madam J. Nilsen, Universitetsgaden 9, Kristiania. (D. 37400).

 

           

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 12.02.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum