Fedraheimen

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No 7.

 

Laurdag den 19de Februar 1887.

 

11. Aarg.

 

 

 

Fedraheimen”.

 

 

Fedraheimenkrev full Rett for det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

 

Fedraheimenkjem ut kvar Vike. Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Pris Kr. 1.20 Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.

 

 

Fedraheimentek inn Lysingarfor 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aa averterafor Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjera det i Fedraheimen.

 

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 

Dei, som ikkje hev betalat ”Fedraheimen” for dette Fjordungaaret til 1ste April, vert daa strokne av Tingarlistar. – Difor er det best aa senda Pengar straks.

 

Bladstyret.