Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 18.

 

Laurdag den 7de Mai 1887.

 

11. Aarg.

 

 

 

Fedraheimen”.

 

Fedraheimen  krev full Rett for det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fara Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

Fedraheimen  kjem ut kvar Vike. Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Baldet for halv Pris Kr. 1.20 halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata15II, Kristiania.

 

Fedraheimen  tek inn Lysingar  for 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aa avertera  for Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjear det i Fedraheimen.

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 07.05.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum