Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 22.

Laurdag den 4de Juni 1887.

 

11. Aarg.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 

No er det Juni alt.

 

Dei, som vil betala Bladet for dette Fjordungaaret, maa gjera det no.

Dei, som ikkje hev betalat til den siste Juni, vert daa strokne av Tingarlista.

 

Tillegsboki

er no i Gjerdom. Ho vert berre send aat dei, som hev betalat.

 

 


Frå Fedraheimen 04.06.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum