Lysingar.

 

 

Nettupp utkomet:

 

Fraa Sogn”.

 

Segner og annat av Olav  Sande.

 

Pris kr. 1.00. – Proto 10 øyro.

 

Boki er paa 120 sidur og inneheld eventyr og segner mest fraa alle bygder i Sogn. Ho er aa faa hjaa alle bokhandlarar og hjaa Utgjevaren

 

Mons Litlere,

Klostret 10 – Bergen.

 

 

 

Firda- og Sygnafylkets Avis”

 

- utgjevet av det reine Vinstre i Nordre Bergenhus Amt -

 

kjem ut i Bergen ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.65 fyr Halvåret. – Nye Tingarar påa F. og S. Avis, som betalar fyr eit Halvår, kann få

 

5 – fem – Aargangar av ”Fraa By og Bygd”

 

- Tidsskrift åt Vestmannslaget -

 

fritt tilsendt fyr Kr. 1.50– godt innb fyr Kr. 3.– Dei 5Aargangarne er på 1344 Sidur, hev kostat Kr. 10og inneheld gilde Stykkje av Vinje, Janson, Krohn, Olav Lofthus og Hans Mo m. fl.

Dei, som ikkje er Tingarar på F. og S. Avis, fær det heile av ”Fraa By og Bygd” fyr Kr. 4.

 

Bladpengar gjeng fritt i Posten, men Pengar etter Bøkerne maa sendast i betalt Brev til Mons Litlere– Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 04.06.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum