Lysingar.

 

Ny bok på landsmål!

 

Ungdom”, franske forteljingar umskrivne på landsmål av Sjur – 140 sidur – priskr. 1.25. er til få hjå bokhandlaranne og hjå utgjevaren Mons Litlere Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Målkursus

 

ved Vestfolds folkehøgskule i Kodal pr. Sandefjord vert haldet frå 1de juli til 17de august. Læreemni som vanlegt ved slike skular. Lærarar heile tidi elder ei stund: H. Ross, R. Høie, Sven Årrestad og eg; kanhenda fleire. Skulen fri fyre alle. Umlag 20 kvinnur og menn med lærarutdanning fær stipendier frå kr. 25-45, etter som reisekostnaden er til. Kost og husrom på skulegarden fyr kr. 1.00 dagen. Ein melder seg til meg, adr. Sandefjord.

 

Oddmund Vik.

 

 

Fraa Sogn”. Segner og annat av Olav Sande.

 

Pris kr. 1.00. – Porto 10 øyro.

 

Boki er paa 120 sidur og inneheld eventyr og segner mest fraa alle bygder i Sogn. Ho er aa faa hjaa alle bokhandlarar og hjaa Utgjevaren

 

Mons Litlere,

Klostret 10 – Bergen.

 

 

Tvo gutar

 

- ein i Telemork og ein i Østerdalen – kann mot god rabat få målbøker til fara kring med

og selja.

 

Skriv til Mons  Litlere– Bergen.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

  

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 02.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum