Lysingar.

 

Ny bok på landsmål!

 

Ungdom”, franske forteljingar umskrivne på landsmål av Sjur – 140 sidur – pris kr. 1.25, er til få hjå bokhandlaranne og hjå utgjevaren Mons Litlere– Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Den norske Biavlsforenings

 

Tidsskrift for biskjøtsel

 

begyndte 1887 sin 3die årgang. Udkommer hver måned med et 12- til 24-sidigt nummer og koster portofrit kr. 2.00 pr. år. Abonnenten bliver samtidig medlem af ”Den norske biavlsforening”.

 

Abonnement  kan tegnes i ekspeditionen eller på enhver postanstalt.

 

Ekspeditionen  er i Kristiania, Youngstorvet 3, hos hr. Ivar S. Young der er foreningens kasserer og forretningsfører.

 

Avertissementer  modtages i et begrændset antal og beregnes à 20 øre pr. linje (5 ctm. bred og ¼ ctm. høi).

 

Forespørgsler  angående biskjøtsel besvares i tidsskriftet eller om ønskes pr. omgående post af hr. Ivar S. Young, når 20 øre i frimærker vedlægges.

 

Medlem  af ”Den norske biavlsforening” er enhver mand eller kvinde, der abonnerer på tidsskriftet eller betaler kr. 2.00 pr. år eller mindst kr. 20.00 engang for alle.

 

NB. Enhver  bør støtte bisagen, thi den er til gavn for hele  landet.

 

  

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Husmanden”,

 

blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 23.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum