Ymist.

 

 

Bieforeiningi  hev opnat det fjorde Biesjaaet i Frediksstad.

 

Dei hev fenget Rom i Tivoli, og der hev dei innreidat seg reint framifraa gilt. Det yrer og kryr av honingsøte Greidur og Kubbar og Reiskap baade høgt og laagt. Reknar me ifraa Youngs ovrike Samling, so hev me iaar 189 No., I det heile 430 Slag fraa 60 Biemenner. Dette er eit stort Steg fraa den litle Utstellingi i Kristiania for 4 Aar sidan.

Amtmann Rasch flidde ut Premiarne.

 

Ivar S. Young fekk Kongens Sylvmedalje (han tevlar ikkje um Premi). 

 

Kongens Broncemedalje fekk:

 

1. Korpslækjar E. Damm, Kristianssand, for gild Kubbegjerd.

2. Agnes Rotnes, Aarnæs, for Honing og Vaks.

3. Karl Hanson, Utvegen, Baastad for Biereidskap.

  

1ste Premi.

 

1. Kemner Joh. Holm, Tvedestrand for Ettersjaaingskubbe med norske og italienske Bier i.

2. A. E. Aarnæs, Feiring for ein Rammekubbe.

3. P. Olson, Emtervik Sverik for ein Godtkaupsrammekubbe.

4. H. P. Slørstad, Aas for ein Rammekubbe, som var forat med persat Halm.

5. Hans Slørstad, Aas for Rammekubbe med Halmpakking.

6. H. A. Ellingsrød, Leirsund for ein Honingsutslengjar.

7. Joh. Chr. Myhre, Augedal for ein Honingsutslengjar.

8. Landh. A. Nielsen Aarnæs for gild Honing. (Men han fekk ikkje Premien, for han hadde ikkje sendt Honing nok).

9. Fru Ellingsrud, Leirsund for Syltesaker og Saft.

  

2den Premi (10 Kr.).

 

1. I. A. Slorer, Armark, for Rammekubbe og Bier.

2. P. L. Bjerke, Bohn St., for Rammekubbe med Halmpakking.

3. H. A. Ellingsrud, Leirsund, for Rammekubbe.

4. Samlaget ”Tre” ved Lærar Hansen, Fr.stad, for Fodrbrett og Utslengjar.

5. Joh. W. Carlson, Svartebor, for Honning.

6. P. A. Müller, Kaupenham, for Honingsaker og Vaks.

7. H. Christoffersen, Laurvik, for det same.

8. H. S. Salomon for god Mjød.

9. H. L. Bjerke, Bohn, for Honing.

 

3dje Premi (5 Kr.).

 

1. A. Nilsen, Ski, for ein Halmkubbe med Bier.

2. Jul Flengtorp pr. Berg St. for Halmkubbe med flaat Tak.

3. A. Selvig, Hølen, for Magasinhalmkubbe.

4. Chr. Solberg, Borre, for Honing.

5. A. Flengtorp, Berg St., for Honing.

6. P. Olson, Sverik, for Vakskakur.

7. A. Viuldsrør, Skapum, for Vaks.

8. H. P. Torskaug, Kløfti, for ein Halmkubbe.

9. A. G. Lundin, Sandviki, for Vaks.

10. H. Skovereng, Aarnæs, for Paphatt.

11. H. Skovereng for Honingkaka.

12. R. Hansen, Yvre Tune, for Utslengjor.

  

I Skienhev det ogso voret eit Bie-sjaa og eit Høne-sjaa.

 

Nye Bøker. Hjaa Cammermeyer er utkomet: Hjalmar Nathorst: ”Kunstige Gjødningsmethoder. Kalisaltenes Anvendelse ved Agerbrup, Havedyrkning og Skovkultur”. Umsett fra svensk. 50 Øre.

 

Cammermeyers Reisekart over det nordlige Norge i 4 Blade, udarbeidet af Per Nissen”. 2 Kr.

 

 


Frå Fedraheimen 20.08.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum