Lysingar.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Joleheftet for 1886 fritt. Aargangarne 1885, 86 og 87 kann ein faa ved aa senda inn Kr. 2.15.

 

Pengarne maa  sendast i betalat  Brev.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12.

 

 

En Overraskende Julegave!

  

Den  16 December 1887 foregår i Kjöbenhavn 3die Klasses Träkning i Dansk varelotteri. Stor JuleBORTlodning af Industri- og Kunstgjenstande.

  

264,300  Gevinster à 6000 Kroner, 3000, 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 60, 50, 40, 25, 15 og 10 Kroner m. fl. eller til saman ca. 1,230,000 Kr. bortspilles i denne  Spilleserie. Ethvert Lod erholder i denne Träkning  uvilkårlig en Tillägs- eller Hovud-Gevinst, varierende i Värdi fra 6 Kroner til 2,000 Kr. Prisen for hvert enkelt Lod er kun 7 Kroner 20  Öre. Lodder sälges for 36  Kroner. Träkningsliste sendes senest  8 Dage efter afholdt Träkning. Bestillingar på Lodder turde snarest  og allersenest  den 15 Desember 1887 indsendes til Oluf Rasmussen & Comp., 165, Gothersgade 165, Kjöbenhavn K.

 

NB. Samtlige  Gevinster, små og store,  kunne  i alle 6 Träkninger senere  besörges realiserede i kontante Penge.

 

Lodder på Afbetaling!

 

For de ärede Deltagere, som bestemme sig for at spille på 7 Lodder, men af eneller anden Årsag ikke i Öieblikket  skulle önske at indsende hele Belöbet (som udgjör 36 Kroner), tilbyde vi os at lade os nöie med en kontant  Indbetaling af kun  9 Kroner strax, og senere godtgjöre os det resterende, (27 Kroner), af de aldeles sikkert  udfaldende 7större eller mindre Gevinster.

 

På denne Måde kan altså Enhver  i denne Träkning spille på Lodder mod en kontant Udgift eller Risiko  af kun 9 Kroner, idet vi såleis forpligte os til at udtage de manglende 27 Kroner af de senere udfaldende 7Gevinster.

 

Mod en i rekommanderet Brev eller pr. Postanvisning indsendt kontant Indbetaling af kun 18 Kr. kunne vi fölgelig pr. omgående Post sende 14  Lodder. For 36  Kroner 28  Lodder osv., alt på samme Afbetalingsvilkår, og – vel at bemärke så langt Forrådet af Lodder sträkke til.

 

hverLodseddel vindes i ethvert Tilfälde allermindst Kroner.

 

Oluf Rasmussen & Comp. Gothersgade Nr. 165. Kjöbenhavn K.

 

Samtlige Gevinster kunne i alle 6  Klasser realiseres i Penge.

 

hver  Lodseddel Gevinst fra 6 Kroner indtil  6000 Kroner.

 

 

Beste og billigaste Staalplogar med Smiejønn i Aas og Styre kauper ein billegast (Kr. 20-30.00) hjaa Agronom H. Sondbø, Seljord, Telemarken.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 19.11.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum