Varden

fortæl at W. S. Dahl har de anerkjendte formale Betingelser” for aa vera Statsraad, men Liestøl ”har ikke den Fordannelse og sociale Opdragelse, der efter en endnu i store Kredse fastholdt Mening giver Adkomst til at indtræde i Folkes og Kongens Raad.”

Det er likt til at Varden au held paa dei fraa gamalt ”anerkjendte formale Betingelser.”

Varden skal nok vera Bondeblad, men Styraren er Embettesmann, og hev baate ”Fordannelse og social Opdragelse” etter gamal Gjerd.

Vinstremann kan ein Embettesmann vera, men Embettesmansdaamen vil gjenne sitja i.